złożona wada serca w postaci przerwanego łuku aorty, ubytku międzykomorowego, hipoplazji łuku aorty, oraz tętnic płucnych, zespół Williamsa

Zbiórka na cel:
kontynuacja leczenia, leki, rehabilitacja

Wpłat prosimy kierować na dane:
Fundacja Espero – Nadzieja dla Dzieci,
Nr rachunku bankowego:
75 1020 1042 0000 8102 0453 3352
Koniecznie z dopiskiem:
Darowizna Wiktor Kruszyński