złożona wada serca w postaci: przełożenie wielkich pni tętniczych, ubytek międzykomorowy, zwężenie LVOT, RVOT, niedomykalność zastawki, zwężona tętnica płucna

Zbiórka na cel:
wymiana w przyszłości homograftu, kontrole pooperacyjne, rehabilitacja

Wpłat prosimy kierować na dane:
Fundacja Espero – Nadzieja dla Dzieci,
Nr rachunku bankowego:
75 1020 1042 0000 8102 0453 3352
Koniecznie z dopiskiem:
Darowizna Wiktor Grabowski