odejście dwóch dużych naczyń z jednej komory, VSD, ASD, zwężenie LVOT, zwężona tętnica płucna, niedomykalność zastawek, autyzm

 

Zbiórka na cel:
terapia autyzmu, rehabilitacja, leczenie kardiologiczne

Wpłat prosimy kierować na dane:
Fundacja Espero – Nadzieja dla Dzieci,
Nr rachunku bankowego:
75 1020 1042 0000 8102 0453 3352
Koniecznie z dopiskiem:
Darowizna Krystian Rudnicki