HUBERT I KAMIL GOLLAN
Hubert choruje na dziecięce porażenie mózgowe, natomiast Kamil ma stwierdzony
Zespół Aspargera

Kamil i Hubert są bliźniakami, wcześniakami z 31 tygodnia ciąży. W pierwszym okresie swojego życia pod opieką hospicyjną, tlenozależni.
Łączy ich silna więź, ale ze względu na swoje upośledzenia nigdy ze sobą nie porozmawiają, nie będą się wspólnie bawić i chodzić na spacery.

Kamil do trzeciego roku życia był upośledzony w stopniu umiarkowanym, występowała nadpobudliwość intelektualna. Obecnie jest w normie intelektualnej, mimo tego ma zdiagnozowany Zespół Aspergera. Ze względu
na całościowe zaburzenia rozwojowe wymaga udziału w terapii sensorycznej, jest niedostymulowany, ma zaburzenia czucia głębokiego, miewa tiki nerwowe.

Jego brat Hubert urodził się z wagą 1400g. Cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, spastyczne czterokończynowe, nie mówi, nie siedzi, nie chodzi. Hubert ma upośledzenie w stopniu głębokim, wszczepioną
zastawkę i padaczkę. Przeszedł operacje podcięcia przywodzicieli, jest po zabiegu wszczepienia Pega i po założeniu tracheostomii.

Uzbierane środki pozwolą na opłacenie leczenia oraz prywatnej wielopoziomowej rehabilitacji, która jest
niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Huberta i Kamila.

Pomóż dzielnym Bohaterom zawalczyć o lepsze jutro!

Zbiórka na cel:
leczenie, rehabilitacja, wizyty u specjalistów

Prosimy wesprzyj jego walkę o życie darowizną:

Fundacja Espero – Nadzieja dla Dzieci
ul. Mistrzowska 15
01-929 Warszawa
na nr rachunku bankowego:
75 1020 1042 0000 8102 0453 3352

z tytułem wpłaty :

DAROWIZNA KAMIL I HUBERT GOLLAN