Julia urodziła się z wrodzonymi wadami rozwojowymi przegród serca – ubytkiem przegrody przedsionkowo-komorowej. W swoim 1,5 rocznym życiu przeszła już 3 skomplikowane operacje. Dziewczynka potrzebuje pilnej operacji zagranicą – otrzymaliśmy kwalifikację do operacji w Bostonie. Obecnie zbieramy pieniądze na zabieg – koszt, to 2,5 mln zł.

Zbiórka na cel:
operacja ratująca życie w klinice w Bostonie (USA), dalsze leczenie i rehabilitacja

Wpłat prosimy kierować na dane:
Fundacja Espero – Nadzieja dla Dzieci,
Nr rachunku bankowego:
75 1020 1042 0000 8102 0453 3352
Koniecznie z dopiskiem:
Darowizna Julia Kierzkowska