Złożona wada serca HRHS – niechronione prawe ujście przedsionkowo-komorowe, zarośnięcie pnia płucnego, podejrzenie ubytku przegrody międzykomorowej, mutacje punktowe genu ASH1L

Chłopiec urodził się z krytyczną wadą serduszka, HRHS, zespołem Ebsteina, VSD, ASD i PA+ mutacja punktowa genu ASH1L. Obecnie Filipek jest po pierwszej operacji w zagranicznej klinie w Linz, lecz w najbliższym czasie czeka go kolejna operacja ratująca jego życie .

Zbiórka na cel:
eczenie zagraniczne i dalsza rehabilitacja

Wpłat prosimy kierować na dane:
Fundacja Espero – Nadzieja dla Dzieci,
Nr rachunku bankowego:
75 1020 1042 0000 8102 0453 3352
Koniecznie z dopiskiem:
Darowizna Filip Zeniuk