Cyprian urodził się ze złożoną wadą serca, w związku z którą przebył kilka zabiegów operacyjnych na sercu. Chłopca można wesprzeć kierując wpłaty na poniższe dane:

Fundacja Espero – Nadzieja dla Dzieci,
Nr rachunku bankowego:
75 1020 1042 0000 8102 0453 3352
Koniecznie z dopiskiem:
Darowizna Cyprian Filip