Agatka urodziła się bez grasicy, co powoduje brak odporności. Dodatkowo zdiagnozowano u niej również Zespół CHARGE – zespół wad wrodzonych, limfopenia typu T. Dziewczynka od dnia narodzin, nieprzerwanie przebywa w szpitalu. Potrzebuje przeszczepu grasicy w Londynie – otrzymała refundację z NFZ oraz korekty wady serduszka.
Aktualnie trwa zbiórka na dalsze leczenie i rehabilitację.
Wpłat prosimy kierować na dane:
Fundacja Espero – Nadzieja dla Dzieci,
Nr rachunku bankowego:
75 1020 1042 0000 8102 0453 3352
Koniecznie z dopiskiem:
Darowizna Agata Szymańska