Jak skorzystać z pomocy Fundacji?

Як скористатися з допомоги фонду?

 

Krok 1/Крок 1

Wypełnij kwestionariusz i załącz ksero dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność dziecka

Wyślij skan lub dobrej jakości zdjęcie mailem na ukraina@fundacjaespero.org

Заповни анкету і додай ксерокопію документу підтверджуючу неповносправність дитини.Вишли скан  копію або фото хорошої якості на електронну пошту ukraina@fundacjaespero.org

 

Krok 2/Крок 2

W odpowiedzi otrzymasz porozumienie (fundacja żeby udzielić pomocy musi przyjąć dziecko oficjalnie w poczet podopiecznych ze względu na statut i procedury prawne obowiązujące w Polsce)

В відповідь отримаєш угоду (фундація щоб допомогти повинна прийняти дитину офіційно в ряди підопічних в зв’язку зі статусом і процедурам  правним котрі обовязують в Польщі )

Porozumienie podpisz na każdej stronie (jeśli drugi opiekun pozostał w Ukrainie napisz takie oświadczenie) i w dwóch egzemplarzach wyślij do Fundacji na adres: Fundacja Espero – Nadzieja dla Dzieci, ul. Mistrzowska 15, 01-929 Warszawa.

Porozumienie jest standardowym dokumentem, który obowiązuje również polskie dzieci dołączające do Fundacji. Dla Dzieci z Ukrainy dodatkowo powstał WSPÓLNY FUNDUSZ FPDU -Fundusz  pomocy dla dzieci z niepełnosprawnością pochodzących z Ukrainy

Угоду підпиши на кожній сторінці (якщо другий опікун залишився в Україні напиши таку заяву)і в двох екземплярах вишли до фундації на адрес :Fundacja Espero – Nadzieja dla Dzieci, ul. Mistrzowska 15, 01-929 Warszawa.

Заява являється стандартним документом,котрий зобов’язує також польські діти котрі додані до Фонду.Для дітей з України додатково створений Спільний Фонд ФПДУ -Фонд допомоги для дітей з неповносправністю котрі походять з України

– to wewnętrzne konto prowadzone w fundacji, na którym gromadzone są środki przeznaczone na leczenie i rehabilitację z przeznaczeniem dla dzieci z niepełnosprawnością, pochodzących z Ukrainy

-то зовнішній рахунок фонду на котрім накопичуються кошти призначені на лікування і реабілітацію з призначенням для дітей з неповносправністю котрі походять з України з якого фонд буде оплачувати потреби медичні і реабілітаційні

z którego Fundacja będzie opłacać niezbędne potrzeby medyczne i rehabilitacyjne.

 

Krok 3/Крок 3

Po przyjęciu w poczet podopiecznych , żeby opłacić koszty związane z zakupem sprzętu medycznego , rehabilitacyjnego czy leków należy zwrócić się z prośbą na adres mailowy: ukraina@fundacjaespero.org

Nasz wolontariusz pomoże w formalnościach związanych z przekazaniem sprzętu czy opłaceniu lekarstw.

Після прийняття в ряди підопічних щоб оплатити кошти зв’язані з купівлею медичного обладнання,реабілітаційного чи ліків достатньо звернутися з проханням на електронну пошту :

ukraina@fundacjaespero.org

Наш волонтер допоможе в оформленні документів пов’язаних з переказом обладнання чи оплатою ліків